IMG_20180426_183851.jpg

Kalepolepo Beach, Maui, HI – 2018-04-26