MVIMG_20180426_185316_1.jpg

Kalepolepo Beach, Maui, HI – 2018-04-26