PANO_20180426_184427.jpg

Kalepolepo Beach, Maui, HI – 2018-04-26